UA-194310373-1

За нас

www.arbotrade.com е  Интернет страница и Онлайн магазин за материали за мебели и интериорен дизайн на АРБОТРЕЙД еоод.
АРБОТРЕЙД еоод е специализирана в доставка и обработка на плочести материали, обков за мебели, мивки и аксесоари за интериор.
Основните услуги, които извършва фирмата за обработка на плочест материал са: оптимизиран разкрой, кантиране, криволинейно рязане и кантиране, пробивни услуги, ЦНЦ услуги и др.
 
Адрес на складова и производствена база:
АРБОТРЕЙД еоод
ул. Покровнишко Шосе №31
2700 Благоевград
Банкова сметка:
IBAN: BG75RZBB91551004261935
Банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Банков код: RZBBBGSF
Тел:  0877 377 500
e-mail: office@arbotrade.com
web: www.arbotrade.com

Управител: 0899 887 629


 

 

           

 

Фирма „АРБОТРЕЙД“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0254-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в АРБОТРЕЙД ЕООД”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП и е финансиран от Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата..

 

Общата стойност на проекта е 213 000,00 лв., от които 126 735,00 лв. европейско и 22 365,00 лв. национално съфинансиране.

 

Проектът стартира на 10.12.2020г. и е с продължителност 12 месеца.